Hulpvraag

Bij een bezoek aan praktijk Kam & Lichtveld zal gevraagd worden naar jouw klacht. Meestal is er één (hoofd)klacht maar het kunnen er natuurlijk ook meerdere zijn. Hoe nauwkeuriger jij jouw klacht(en) kunt omschrijven en hoe concreter jij jouw hulpvraag kunt formuleren, des te gerichter de therapeuten hun behandeling kunnen afstemmen op jouw behoeftes.

Naast de beschrijving van de klacht en het stellen van aanvullende vragen maken ook pols- en tongdiagnostiek deel uit van de zoektocht die leidt tot een TCG diagnose. Met de diagnose als uitgangspunt wordt een behandelplan opgesteld.

Polsdiagnostiek, een kenmerkend en subjectief onderdeel van de TCG diagnostiek

Aandoeningen


Er zijn vele aandoeningen die met behulp van de TCG kunnen worden behandeld, iets dat ook door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) wordt onderschreven.

Aandoeningen van de luchtwegen 
⦁ Verkoudheid, griep
⦁ (Chronische) hoest
⦁ Hyperventilatie, apneu
⦁ Allergie, hooikoorts
⦁ Astma, bronchitis, COPD

Maag- en Darmaandoeningen
⦁ Misselijkheid, brandend maagzuur, (chronische) hik
⦁ (vage) buikklachten, spastische darm
⦁ (chronische) diarree en obstipatie

Urogenitale aandoeningen 
⦁ (Chronische) urineweginfecties
⦁ Plasproblemen, incontinentie
⦁ Menstruatieklachten
⦁ Vruchtbaarheidsproblemen
⦁ Overgangsklachten

Aandoeningen van het bewegingsapparaat 
⦁ Sportblessures
⦁ Gewrichtsklachten, spierpijnen
⦁ Nek-, rug- en schouderklachten
⦁ Hernia, ischias
⦁ Hielspoor, carpaal tunnel syndroom, jicht
⦁ Reumatische aandoeningen, (chronische) ontstekingen

Overige aandoeningen 
⦁ Hoofdpijnen, aangezichtspijnen
⦁ Klachten aan de zintuigen (mond, neus, oren, ogen en huid)
⦁ Slaapstoornissen
⦁ Stressklachten, burn-outklachten

Bovenstaande lijst is niet uitputtend. Als je vragen hebt over jouw klacht(en) kun je altijd contact opnemen met Jeannette of Maarten